Home | Contact | Sitemap | 中文 | CAS
Search: 
Home │  About Us │  Research │  People │  International Cooperation │  Education & Training │  Papers
  Committees
Brief Introduction
History
Directors
Committees
Contact
  Location: Home >  About Us >  Committees
  Committees
The 2nd International Advisory Committee(IAC)(2011 -

 David Gross (Chairman)

 particle  string theory

 Edouard Brezin

 statistical physics 

 Henry Tye

 string theory  particle

 Joe Silk

 cosmology

 Xiao-Gang Wen

 condensed matter and statistical physics

 Sankar Das Sarma

 condensed matter physics

 Terence Hwa

 biological and statistical physics

 Robbert Dijkgraaf

 quantum physics  quantum information

 Guang-Zhao Zhou

 theoretical physics

 Zhong-Can Ou-Yang

 biophysics

 Yue-Liang Wu

 particle physics


The 8th The Strategy and Development Committee(2012.10 -)

Honorary Chairman: Zhou Guangzhao

Chairman: Academician OuYang Zhongcan

Vice-Chairman: En-Ge Wang,Chang-Pu Sun, Yue-Liang Wu, Zong-Ye Zhang, Jian-Sheng Chen, Xian-Tu He, Mo-Lin Ge

Members:

Lu Yu   Jian-Ping Ma  Wei Wang  Qing Wang  Nai-Yan Wang
En-Ge Wang  Ding-Sheng Wang  Zhao-Hui Ye  Zi-Zhao Gan  Shi-Ping Feng
Chong-Feng Qiao  Tao Xiang  Chang-Pu Sun  Peng-Fei Zhuang  Chuan-Jie Zhu
Bang-Fen Zhu  Zhi-Zhong Xing  Ding-Yu Xing  Zuo-Xiu He  Yuan-Fang Wu
Yue-Liang Wu  Zong-Ye Zhang  Huan-Qiao Zhang  Xin-Min Zhang  Zhao-Xi Zhang
Ding Li  Miao Li  Jia-Ming Li  Meng-Li Du  Gang-Kai Yang
Bing-Lin Yang      Wen-Qing Shen  Zhao-Bing Su  Jian-Sheng Chen  Run-Sheng Chen
Yu-Qi Chen  Guang-Zhao Guang  Shan-Gui Zhou  Xiang-Dong Ji  Su Yi
Zhong-Can Ou-Yang  Xiang-Ping Wu  Xian-Tu He  Guang-Da Zhao  Xian-Gen Zhao
Bai-Lin Hao  Jian-Bai Xia  Hu-Shan Xu  Zheng-Yu Weng  Rui-Bao Tao
Yi-Peng Jing  Mo-Lin Ge  Xin-Cheng Xie  Yue Yu  Si-Sheng Xie
Wen-Long Zhan  Rong-Gen Cai  Yuan-Ben Dai    

Secretary: Ling-Mei Cheng


 The 10th Academic Committee ( 2012.10 - )

 
Chairman: Academician Zhao-Xi Zhang
Members: Rong-Gen Cai, Meng-Li Du,Miao Li, Jian-Ping Ma, Zhong-Can Ou-Yang, Zhao-Bing Su, Jin-Min Yang, Min Yu, Su Yi, Yue Yu, Hai-Jun Zhou


 The 2nd National Advisory Board of KITPC (NAB) ( 2011 -

Name    Institution
     
Tao Han(co-chair)   University of Pittsburgh
Xiao-Gang He   NCTS
Jin Long Yang   Univ. of Science and Technology of China
Terence Hwa   University of California at San Diego
Lu-Hua Lai   Peking Universit
Ling-fong Li   Carnegie Mellon University
Ke-Feng Liu   University of California at Los Angeles
Xiao-Wei Liu   Peking University
Zhong-Zhou Ren   Nanjing University
Ping Sheng   Hongkong Univ. of Science and Technology
Xiao-Gang Wen   Massachusetts Institute of Technology
Zheng-Yu Weng(co-chair)   Tsinghua University
Yue-Liang Wu   Institute of Theoretical Physics, CAS
Xin-Cheng Xie   Institute of Physics, CAS
Li You   Tsinghua University
Rui-Hong Yue   Ningbo University
Jie Liu  

Institute of Applied Physics and Computational Mathematics,CAS

Zheng-Han Wang

 

Microsoft Station Q

Tin-Lun Ho   Ohio State  University  
W. Vincent Liu   University of Pittsburgh 


The Academic Committee of the State Key Laboratory of Theoretical Physics, ITP-CAS (2011 -

Chairman: Academician En-Ge Wang

Vice-Chairman: Academician Chang-Pu Sun

Members: 

Miao Li

Xiao-song Chen

Yue-Liang Wu

Run-Sheng Chen

Xian-Tu He

Bing-Song Zou

Gang Zhao

Guang-Da Zhao

Zheng-Yu Weng

Ding-Yu Xing

Qing Wang

 

 

 

 

 

 

       Address: No. 55 Zhong Guan Cun East Road, Haidian District, Beijing 100190, P. R. China
Copyright ? Institute of Theoretical Physics, Chinese Academy of Sciences, All Rights Reserved